سبک شناسی تبویب جوامع حدیثی شیعه
43 بازدید
محل نشر: مجله ی جستار دفتر تبلیغات حوزه ی خراسان رضوی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای شناخت گذرا و اجمالی حدیث و جوامع حدیثی، آگاهی از تطور تنظیم و تبویب منابع، ضروری است. در سبک‌شناسی تبویب جوامع حدیثی شیعه، با انگیزه‌ و روش‌ مؤلفین و سیر تدوین جوامع آشنا می‌شویم. اشتراک، تفاوت‌ و پیشرفت‌ها را در مقایسه‌ای تطبیقی و مقارن بررسی می‌کنیم. با این شناخت، کاستی‌ها و ضعف‌ها را تحلیل کرده و راه تحقیق و مراجعه و گزینش‌های مطلوب برای مطالعه و پژوهش حدیث را هموارتر می‌کنیم.
دانلود