جایگاه قرآن و حدیث در منابع علوم عربی
50 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
: روش و منبع، دو معیار ارزیابی قواعد زبان هستند. قواعد زبان عربی فصیح، کامل و بی‌نقص نیست. شعر و دیگر آثار جاهلی و دوره‌های بعدی عامه‌ی مسلمین، ناسره و ساختگی و ضرورت به اشتباه بسیاری دارند، ولی در ساختار قواعد نقش مهمی پیدا کرده‌است. ناهمخوانی متن و قواعد، به خاطر اکتفاء به این منابع یا تکیه‌ی زیاده بر آن در قاعده‌سازی است. قرآن و سنت (حدیث)، دو منبع اصلی و سالم‌تر کلام عربی فصیح‌اند. توجه به آن‌دو در قاعده‌سازی عربی کم است. این کم توجهی، نقص در آن قواعد و ناخوانی متن با قاعده را بسیار کرده‌است.
دانلود